Tilbage til Data og Personlige oplysninger

Privatlivspolitik


Når du indsender en ansøgning eller interessetilkendegivelse til Coolshop, registreres dine personlige data i vores onlinebaserede rekrutteringssystem. Kandidater kan ansøge om en bestemt ledig stilling eller lægge deres data ind i rekrutteringssystemet. Oplysninger om ansøgeren gemmes i en database. Kompetente rekruttereringsledere i Coolshop kan derefter matche kandidater med ledige stillinger.

Vi har brug for din tilladelse for at kunne administrere din anmodning / forespørgsel. Ved at acceptere vilkårene i denne tekst, accepterer du, at Coolshop kan indsamle, bearbejde og bruge dine personlige oplysninger for at behandle din ansøgning / interesse. Dette indbefatter, at nogle data kan gemmes. Derfor beder vi dig om, at du omhyggeligt læser denne tekst og klikker på knappen, hvis du forstår og accepterer vilkårene.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til uautoriserede parter. Du accepterer dog, at dine personlige data kan overføres indenfor Coolshop eller til tredjemand, der handler på Coolshop's vegne, og dette kan omfatte servere og databaser uden for det land, hvor ansøgningen er indgivet. Dette kan indebære overførsler uden for EU / EØS og USA.

 

Behandling af persondata ved rekruttering
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Coolshop, Entertainment Trading A/S     .
Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her Entertainment Trading A/S, Bøgildsmindevej 3, 9400 Nørresundby, CVR-nr. 26457602, att. Karsten Thomsen, [email protected], tel. +45 76933028.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger, CPR-nr. eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Når vi modtager din ansøgning
I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, portrætfoto, CPR-nr., ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger, anbefalinger/referencer og (fritids)interesser.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.
Vi registrerer de fremsendte oplysninger i vores personaleadministrationssystem, Teamtailor.

Vi vurderer ansøgningen
Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale
I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Oplysninger fra sociale medier
Ved rekruttering til stillinger med fokus på kunde og samarbejdsrelationer kan det være relevant, at vi foretager en søgning på sociale medier fx, LinkedIn, Facebook og Instagram.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og i den konkrete stilling.

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver
I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager. Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage. 

Opbevaring og sletning
Har du søgt uopfordret (connectet med os) eller hvis du får afslag, forespørger vi dig efter 6 mdr. om vi fortsat må gemme dine informationer. Hvis du ikke ønsker at vi gemmer dine info skal du blot bekræfte at vi skal slette din data. 

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe. 

Andre modtager, der kan behandle dine oplysninger
I forbindelse med rekrutteringsprocessen er der andre, der vil modtage dine personoplysninger. Dette kan være: Offentlige myndigheder i forbindelse med etablering af ansættelse med løntilskud, fleksjob, elevplads og tilsvarende ordninger

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Teamtailor

Karriereside fra Teamtailor